Udruga EMEDEA održala prvu edukaciju u sklopu projekta ''Putokaz do boljeg sutra''

 

  31.07.2020      

 

 

Udruga EMEDEA u četvrtak je u prostorijama Gradske knjižnice Juraj Šižgorić započela s edukacijama za stručnjake koji rade s nezaposlenim pripadnicima marginaliziranih skupina. Edukacija se provodi u sklopu projekta ''Putokaz do boljeg sutra'' vrijednog 956.878,87 kuna čiji je nositelj Udruga EMEDEA, dok su partneri na projektu Šibensko-kninska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Udruga mladih Mladi u EU.

- Polaznici edukacije su zaposlenici različitih institucija i organizacija koji rade s marginaliziranim skupinama, kao što su zaposlenici Centra za socijalnu skrb Šibenik, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i zaposlenici iz organizacija civilnog društva. Program mentorstva provodi se po principu „treninga za trenere“ u sklopu kojeg će se prvo educirati stručnjake kako da budu kvalitetni mentori svojim krajnjim korisnicima na lokalnoj razini. Nakon toga, stručnjaci će pružanjem usluge socijalnog mentorstva primjenjivati stečena znanja i vještine u praksi krajnjim korisnicima, a to su dugotrajno nezaposlene osobe i korisnici zajamčene minimalne naknade – poručuju iz Udruge EMEDEA.

Cilj projekta ''Putokaz do boljeg sutra'' je osigurati mogućnosti za poticanje i pomoć ljudima da postanu manje ovisni o sustavu socijalne skrbi, odnosno da budu socijalno uključeni.

- Put koji dugotrajno nezaposleni korisnici pomoći za uzdržavanje moraju prijeći obično je složen i dugačak te zahtijeva niz specijaliziranih usluga vezanih uz zaposlenje koje se skrojene prema mjeri i temeljene na holističkom pristupu. Pružanjem usluge mentorstva omogućit će se upravo individualizirani pristup svakom od korisnika – pojašnjavaju iz Udruge EMEDEA.

Ova je jedna u nizu edukacija koju Udruga EMEDEA organizira, a osim ove edukacije, Udruga će provesti edukaciju za korisnike zajamčene minimalne naknade putem koje će polaznici imati priliku upoznati se s važnošću mekih vještina, kao što su govor tijela te komunikacijske i motivacijske vještine što je iznimno važno prilikom traženja posla i integracije na tržište rada.

Također, u sklopu projekta ''Putokaz do boljeg sutra'' 25 polaznika će biti osposobljeno za deficitarna zanimanja na tržištu rada, kao što su voditelj OPG-a, autolimar i autotapetar. Edukacija će osim teorijskog dijela, obuhvaćati i praktični dio.

Inače, projekt ''Putokaz do boljeg sutra'' rezultat je djelovanja Udruge EMEDEA, prvotno osnovane pod nazivom ''Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije'' u okviru istoimenog projekta čiji je nositelj 2016. godine bila Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. EMEDEA ovim projektom želi doprinijeti boljoj socijalnoj uključenosti i zapošljivosti marginaliziranih skupina na području Šibensko-kninske županije i Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta ''Putokaz do boljeg sutra'' iznosi 956.878,87 kuna, a u 85% iznosu sufinancira se sredstvima Europskog socijalnog fonda, dok se 15% sufinancira sredstvima Državnog proračuna RH.

Više informacija o projektu možete pronaći na web stranici projekta: www.putokazdoboljegsutra.hr, a za više informacija o strukturnim fondovima posjetite web www.strukturnifondovi.hr  

KONTAKT


  Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik

  +385 99 675 65 33

  FACEBOOK

  www.emedea.hr

  udrugaemedea@gmail.com


Copyright © 2021   /   Sva prava pridržana.   /   Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge EMEDEA.