ČLANOVI UDRUGE EMEDEA


Udruga trenutno okuplja ukupno 30 članova, javnih tijela iz područja Šibensko-kninske županije, koji dolaze iz različitih sektora i područja djelovanja.

Članovi Udruge mogu biti pravne ili fizičke osobe. Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice s naznačenom kategorijom članstva u koju se novi član želi učlaniti.

Organizacijska struktura Udruge definirana je na radom Skupštine, a prikazana je sljedećim organigramom:

Upravni odbor čini 7 članova, a čine ga predstavnici sljedećih članova Udruge:

 1. Šibensko-kninska županija;
 2. Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije;
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje;
 4. Veleučilište u Šibeniku;
 5. Grad Šibenik;
 6. Kinoklub Šibenik;
 7. Hrvatska gospodarska komora.

Predsjednica Udruge je Mira Lepur.

S obzirom na veliki broj članova, kao i na strukturu i pravni status članova, Udruga unutar svoje organizacijske strukture ima definirane tematske radne skupine. Pravilnikom rada Udruge definirane su sljedeće tematske radne skupine:

 • jačanje ljudskih potencijala i zapošljavanje;
 • gospodarstvo i poduzetništvo;
 • regionalni razvoj;
 • okoliš i klimatske promjene;
 • kultura i šport.

Tematske radne skupine razmatraju razmatraju otvorena pitanja, daju mišljenja i prijedloge o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga upravnom odboru.

KONTAKT


  Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik

  +385 99 675 65 33

  FACEBOOK

  www.emedea.hr

  udrugaemedea@gmail.com


Copyright © 2023   /   Sva prava pridržana.   /   Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge EMEDEA.