O UDRUZI


Udruga EMEDEA (Udruga) osnovana je 2016. godine, a proizašla je iz projekta  „Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije (PVTR-ŠKŽ)“ kojeg je u razdoblju od 2015. do 2016. godine pripremila i provela Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

Osnivanjem Udruge stvoreni su formalno- pravni uvjeti za realizaciju projekata kojima se doprinosi povećanju zapošljavanja, razvoju i profesionalnom osnaživanju kapaciteta ljudskih resursa i njihove socijalne uključenosti u Šibensko-kninskoj županiji.

2020. godine Skupština Udruge usvaja novi Statut Udruge te se djelatnosti i ciljevi Udruge proširuju na druga područja djelovanja, time dajući veću slobodu i širi spektar mogućnosti utjecaja na lokalnu zajednicu u kojoj Udruga djeluje.

Područje djelovanja Udruge je:

 • obrazovanje, znanosti i istraživanje;
 • održivi razvoj;
 • socijalna djelatnost;
 • međunarodna suradnja;
 • sport;
 • gospodarstvo;
 • kultura i umjetnost;
 • zaštita okoliša i prirode;
 • ostala područja djelovanja.

U navedenim područjima djelovanja, Udruga želi postići sljedeće ciljeve:

 • poticati i doprinositi održivom razvoju, gospodarstvu i međunarodnoj suradnji;
 • poticati i doprinesti obrazovanju (posebice cjeloživotnom i strukovnom) te provođenju istraživanja i razvoju inovacija;
 • poticati i doprinositi povećanju zapošljavanja i socijalne uključenosti;
 • poticati i doprinositi bavljenju športom i zdravom načinu življenja;
 • poticati i doprinositi turističkoj valorizaciji kulturne baštine, bavljenju kulturom i umjetnošću;
 • poticati i doprinositi zaštiti okoliša i prirode te smanjenju klimatskih utjecaja na okoliš.

Osim navedenih djelatnosti, Udruga može obavljati i gospodarske djelatnosti u svrhu osiguranja financijske stabilnosti, održivog razvoja Udruge i fokusiranijeg lokalnog djelovanja.

KONTAKT


  Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik

  +385 99 675 65 33

  FACEBOOK

  www.emedea.hr

  udrugaemedea@gmail.com


Copyright © 2023   /   Sva prava pridržana.   /   Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge EMEDEA.