CILJ PROJEKTA

 

Opći cilj ovog projekta je podizanje svijesti o opasnostima onečišćenja, s naglaskom na morski okoliš. Specifični ciljevi projekta su izravno otklanjanje otpada iz mora na 5 lokacija na kojima je antropogeni pritisak, podizanje svijesti o opasnostima onečišćenja te njegovom utjecaju na turizam, zdravlje, bioraznolikost te uzgoj morskih organizama (marikultura).

AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti podrazumijevaju 5 akcija čišćenja podmorja na 5 lokacija grada Šibenika koje se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 i s time povezane aktivnosti te nabava opreme za sigurno otklanjanje otpada iz mora. U svakoj od akcija čišćenja sudjelovalo je oko 10 ronioca, 10 volontera i 2 člana projektnog tima.


STATUS

U provedbi (01.09.2022. – 01.03.2023.)


VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 77.095,50 kuna.

Intenzitet potpore iznosio je 40%. Preostali dio sufinanciranja osiguran je putem donacija.


PARTNERI NA PROJEKTU

Projekt je proveden u suradnji s partnerom: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije


PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

KONTAKT


  Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik

  +385 99 675 65 33

  FACEBOOK

  www.emedea.hr

  udrugaemedea@gmail.com


Copyright © 2023   /   Sva prava pridržana.   /   Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge EMEDEA.